Intervencions assistides amb animals (IAA)*

Dogs in Blue té com a missió millorar la salut i el benestar humà a través del vincle gos-persona. Per assolir aquest objectiu, entrenem gossos en les especialitats de teràpia i assistència.

 

Projecte 3a Edat

El motiu d’aquest projecte és la funció terapèutica que tenen els animals de companyia, en concret els gossos, amb les persones d’edat avançada que viuen institucionalitzats i/o persones amb algun tipus de diversitat funcional o malaltia.

Perfil dels usuaris:

  • Geriatria
  • Psicogeriatria

Projecte vincles

L’objectiu d’aquest projecte és que el nombre més gran de persones es puguin beneficiar dels avantatges que ens ofereixen les interaccions assistides amb animals, augmentant la qualitat de vida de les persones a les quals ens dirigim mitjançant la rehabilitació o millora en alguna de les seves capacitats.

Perfil dels usuaris:

  • Diversitat funcional
  • Estimulació primerenca
  • Risc d'exclusió social
  • Trastorns de conducta
 
*El terme IAA es refereix a qualsevol intervenció en la qual un animal s'integra deliberadament com a part d'una teràpia o procés beneficiós en relació amb un ésser humà. Dissenyada per promoure la millora del funcionament físic, social, emocional i/o cognitiu de les persones involucrades i de la integració social de les persones a les quals es dirigeixen.